Saturday, 21 January 2012

Uji Minda :)

1. Allah bersifat kalam bererti _______.
    a) mendengar
    b) berkata-kata
    c) menyuruh
    d) menghitung


2. Bisu adalah satu kelemahan, sesungguhnya Allah s.w.t. __________.
    a) tidak berkata-kata
    b) ada kesempurnaan
    c) tiada kelemahan
    d) gagap


3. Allah akan menghisab _______ kebaikan dan kejahatan hambanya.
    a) amalan
    b) maha mendengar
    c) neraka
    d) halus.

4. Dosa ialah _______ daripada Allah s.w.t. kerana tidak taat menunaikan perintahnya atau menderhaka kepadanya.

  a) balasan buruk
  b) di dunia
  c) kemurkaan


5. Nyatakan dosa-dosa besar.
  a) __________
  b) __________
  c) __________
  d) __________


6. Hukum Melakukan dosa besar.
   __________


7. Cara menghapuskan dosa besar.
    a) ________________
    b) ________________
    c) ________________


8. Cara menghapuskan dosa kecil.
    a) __________________
    b) __________________
    c) __________________


9. Contoh dosa besar ialah _________.
    a) syirik
    b) membuang masa
    c) melakukan pembaziran.
    d) membuang sampah merata-rata.


10. Setiap ciptaan Allah sangat ( terbatas / sempurna ) dan mempunyai keistimewaan yang tersendiri.

No comments:

Post a Comment