Saturday, 24 December 2011

Tajuk 3 : Dosa-Dosa Kecil dan Dosa-Dosa Besar.

1.       MAKSUD DOSA
·         Balasan buruk kerana melakukan larangan Allah dan meninggalkan suruhannya

2.       FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG MANUSIA MELAKUKAN DOSA
·         terpengaruh dengan perangai kawan yang jahat
·         ingin hidup bebas tanpa batasan agama
·         sikap angkuh dan sombong kerana harta dan pangkat

3.       JENIS-JENIS DOSA
i)           DOSA BESAR
        Maksud -       Kesalahan yang dikenakan hukuman tertentu di dunia dan amaran azab di akhirat    
             Contoh
      -       Minum arak, berzina, membunuh
      -       Mengumpat dan derhaka kepada ibu bapa
      ·      Akibat buruk jika melakukan dosa besar
      -      Dikenakan hukuman kisas, hudud dan takziz
      -       Menerima seksa neraka jika tidak bertaubat
ii)          DOSA KECIL
            Maksud :     Kesalahan yang tidak diberi peruntukan hukuman tertentu di dunia atau amaran azab di akhirat
    Contoh
         -       Melihat aurat bukan muhram
         -       Bercakap perkara yang tidak memberi faedah
       ·         Akibat buruk jika melakukan dosa kecil
         -      Jika dilakukan secara berterusan boleh menjadi dosa besar.


   
No comments:

Post a Comment